Добре дошли в сайта на Инвестиционно проектиране

     В началото на всяка Ваша инвестиционна идея е необходим специалист, който да Ви запознае с особеностите съпътстващи бъдещите Ви начинания.
     "ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ" ЕООД предлага пълен пакет от услуги за индивидуални проекти на общини, физически и юридически лица. За да отговори на специфичните потребности на своите клиенти, фирмата, разполага с екип от специалисти, осъществяващи професионалнo консултиране, планиране, проектиране и изготвяне на цялостни решения в следните области: архитектурно, конструктивно, ландшафтно, ВиК, Ел, ОВК, пътно проектиране, енергийно обследване на сгради, даване на строителна линия, изготвяне на екзекутивна документация, геодезическо заснемане, вертикално планиране, регулация и застроително-регулационен план, парцеларни планове и план-схеми на линейни обекти, промяна предназначение на земеделски земи и др.